Convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în ședință ordinară

1 minute, 13 seconds Read

Primăria Municipiului Baia Mare anunță că, în conformitate cu prevederile legale, Primarul Municipiului Baia Mare a emis Dispoziția Nr. 935/25.07.2023 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în ședință ordinară. Această ședință va avea loc luni, 31 iulie 2023, începând cu ora 15:00.

Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, utilizând platforma online de videoconferință ”Cisco Webex”. Astfel, participarea consilierilor locali se va realiza de la distanță, asigurându-se totodată o dezbatere transparentă și eficientă a problemelor municipiului.

Ordinea de zi a ședinței, care face parte integrantă din dispoziție, este prezentată în Anexa nr. 1. Aceasta va cuprinde subiecte de interes major pentru dezvoltarea și bunul mers al comunității din Municipiul Baia Mare.

În conformitate cu procedurile stabilite, materialele referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail, asigurându-se astfel accesul și informarea adecvată a acestora înainte de ședință.

În vederea desfășurării unei dezbateri constructive și transparente, consilierii locali prezenți sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în conformitate cu prevederile legale.

Dispoziția privind convocarea ședinței Consiliului Local al Municipiului Baia Mare se va comunica la Instituția Prefectului Județului Maramureș, Direcția Juridică, Direcția Relații Publice, Consilierii locali și Serviciul Administrație Publică Locală, în scopul asigurării transparenței și informării corespunzătoare a tuturor părților implicate.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *