ANGAJĂRI la Clubul Sportiv ACADEMICA Recea

1 minute, 21 seconds Read

CLUBUL SPORTIV ACADEMICA – COMUNA RECEA județul Maramureș cu sediul în localitatea Recea, Str.Stadionului nr.2A, județul Maramureș, organizează concurs, pentru ocuparea posturilor contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, conf. H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și a HCL Recea nr.7 din 23 ianuarie 2024, după cum urmează:

1. Inspector de Specialitate :• Nivel studii: Superioare, Specialitate -Educație fizică și Sport (profesor, antrenor înot),• Vechime în muncă – 5 ani

2. Inspector :• Nivel studii: Superioare, Specialitate –economice;• Vechime în muncă – 5 ani

3. Referent casier :• Nivel studii: medii cu diplomă de bacalaureat

4. Muncitor, 2 posturi: • Nivel studii: medii sau profesionale cu calificare mecanică, electronist, etc.

5. Îngrijitor (femeie de serviciu), 2 posturi :• Nivel studii: medii sau generale etc.

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

Proba scrisă se va susţine în data de 5 martie 2024, ora 09.00, la sediul primăriei;

Proba interviul în 7 martie 2024 începând cu ora 09.00 la sediul primăriei.

Candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs în perioada 13 – 28 februarie 2024 – ora 15.00, la sediul primăriei ;

Bibliografia:1. Constituţia României, republicată;2. Partea I-a Titlul I, II și III de la art 1 la art.13, Partea VI-a Titlul I și III , Partea VII și Partea VIII – din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

Actele necesare la dosar:– Dovada studiilor – diplomă de licență, diplomă de bacalaureat, certificat de absolvire + pregătire profesională, original+xerocopie, în funcție de cerințele postului;– Dovada vechimii în muncă în funcție de cerintele postului;– Xerocopie CI;– Cazier judiciar;– Adeverință medicală – cu mențiunea apt de muncă;– Dosar

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *