Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureș angajează șoferi pe autosanitară

4
2 minutes, 9 seconds Read

În perioada 18 martie – 16 aprilie, Serviciul de Ambulanţă Judeţean Maramureș organizează, în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, CONCURS pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

■ Patru posturi vacante cu normă întreagă pe durată nedeterminată, de șofer autosanitară II din cadrul Compartimentului de consultații de urgență și transport sanitar neasistat la Stația Centrală de Ambulanță Baia Mare – posturi operative, în regim continuu, în ture de 12 ore, inclusiv activitate de noapte si zile nelucrătoare, salarizat conform legislaţiei în vigoare;

DESCRIEREA POSTULUI de ŞOFER AUTOSANITARĂ II

a. Scopul principal al postului:
■ asigurarea consultatiilor la domiciliu si transport sanitar neasistat, transport produse biologice, transport al medicului la locul solicitării (consultaţii de urgenţă la domiciliu);
■ disponibilitate si contribuţie la intervenţii complexe, în cazuri speciale (calamităţi, dezastre, accidente cu victime multiple, etc.) în cadrul sau în afara Planului roşu de intervenţie, declanşat la nivel judeţean, regional, etc.
b. Principalele atribuţii ale titularului de post (fără caracter limitativ):
■ conduce autosanitara, în conformitate cu normele legale în vigoare, privind: circulaţia pe drumurile publice, sistemul public integrat de urgenţă, regulamentele interne în vigoare si normele de sănătate si securitate în muncă;
■ asigură exploatarea în condiţii optime și în siguranţă a autosanitarei desemnate pentru tura de lucru, având obligaţia să semnaleze defecţiunile ce survin în cursul activităţii;
■ elaborează si gestionează toate documentele aferente activictăţii operative si Jurnalul de Bord al ambulanţei;
■ se asigură, la intrare în fiecare tură de lucru, de funcţionalitatea conformă a apaturii medicale, instalaţiei de oxigen medicinal, a sistemului de comunicaţii din dotarea ambulanţei.
■ contribuie activ, cu caracter permanent, la igienizare, dezinfecţia si decontaminarea ambulanţei după intervenţii;
■ disponibilitatea la muncă suplimentară, la solicitarea instituţiei, si la efort susţinut, pentru asigurarea continuităţii activităţii compartimentului;
■ disponibilitate de activitate pe tipurile de ambulanţe A1/2 și ACD, aflate în dotarea compartimentului și în toate substațiile de ambulanță unde există aceste tipuri de ambulanță, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
■ menţinerea pregătirii profesionale la nivel adecvat în permanenţă, cu obligaţie de formare profesională continuă, atât în domeniul medical cât si în domeniul transporturilor si rutier.

Dosarele de înscriere la concurs se depun, PERSONAL, la Sediul Central al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureș din Baia Mare, str. Progresului nr. 17A – Compartiment Resurse Umane, telefon 0262/212888 – interior 32, în perioada: 18.03.2024 – 29.03.2024 , între orele 10:00 – 14:00.

Detalii aici.

Similar Posts

4 Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *