Oportunitate: Municipiul Baia Mare recrutează Șef Birou

2 minutes, 2 seconds Read

Primăria Municipiului Baia Mare anunță organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de Șef Birou Monitorizare, Asistență Tehnică și Evidență Operațiuni. Conform prevederilor legale, concursul are loc în baza articolului 618 alineatul (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și a articolului IV (2) litera a) din O.U.G. nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Pentru a participa la acest concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

  • Să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de științe economice.
  • Să aibă o vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.
  • Să fie absolvenți cu diplomă de studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor articolului 153 alineatul (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În plus, candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale necesare ocupării unor funcții publice, prevăzute în articolul 465 alineatul (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Concursul va fi structurat în două probe: o probă scrisă și un interviu. Proba scrisă se va desfășura pe data de 24 august 2023, începând cu ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, situat pe strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele de participare la concurs se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului, atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Perioada de depunere a dosarelor este cuprinsă între data de 21 iulie 2023 și data de 9 august 2023, ora 16:00, inclusiv.

Evaluarea dosarelor și selecția candidaților va avea loc în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor. Candidații pot depune contestații la selecție în termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatului selecției dosarelor, iar soluționarea contestațiilor va fi finalizată în maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Pentru informații suplimentare și detalii despre concurs, puteți accesa link-ul următor: https://www.baiamare.ro/ro/Administratie/Administratia-Publica-Locala/Anunturi-si-comunicate/Anunt-privind-concursul-de-recrutare-organizat-pentru-ocuparea-functiei-publice-de-conducere-vacanta-de-Sef-Birou-Monitorizare–Asistenta-Tehnica-si-Evidenta-Operatiuni/

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *