Postul de director la Minaur scos din nou la concurs

2 minutes, 53 seconds Read

Cu aproximativ o lună în urmă, am comunicat că postul de director al clubului Minaur Baia Mare urmează să fie scos la concurs pentru a doua oară, după ce prima tentativă nu a avut succes, deoarece niciunul dintre cei trei candidați nu a fost declarat câștigător de către comisia de concurs.

Cu toate acestea, nici la a doua încercare nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește ocuparea acestui post, probabil din lipsa de înscrieri sau din neîndeplinirea condițiilor de către cei care s-au înscris.

Astfel, s-a decis să se organizeze pentru a treia oară concursul pentru ocuparea postului. Iată cum sună anunțul:

Primăria Municipiului Baia Mare anunţă organizarea unui concurs în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă, a funcţiei contractuale de conducere vacante de Director al Clubului Sportiv Minaur Baia Mare.

2. Condiţii specifice:
a) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în: Profil sportiv, Științe juridice sau Științe economice;
b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor sau într-o activitate sportivă.
c) minimum 3 ani vechime în funcții de conducere.

Data şi locul organizării concursului:
Concursul va consta în următoarele etape:
a) Selecția dosarelor de înscriere
b) Proba scrisă
c) Interviul

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări cu subiecte stabilite pe baza bibliografiei și tematicii de concurs și se va susține în data de 06.06.2024 la sediul Municipului Baia Mare. Candidații sunt admiși la această probă dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Proba de intreviu se va susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. În cadrul probei de interviu, candidații vor susține un proiect de management elaborat pentru clubul sportiv și se vor testa abilitățile, aptitudinile și motivația acestora. Punctajul interviului va fi compus din 60% conținutul și prezentarea proiectului de management și 40 % răspunsurile formulate la întrebările comisiei. Candidații sunt admiși la această probă, dacă obțin minimum 70 de puncte din 100.
Punctajul final se stabilește ca medie a punctajelor obținute la cele două probe.
Structura și conținutul proiectului de management
Proiectul de management depus de către candidați este limitat la minimum 10 pagini și maximum 40 de pagini și trebuie să conțină viziunea candidatului asupra dezvoltării viitoare a instituției.

Proiectul de management trebuie să respecte următoarea structură minimală:
A. Considerații cu caracter general
1. Analiza mediului în care își desfășoară activitatea instituția;
2. Prezentarea cadrului legal în care își desfășoară activitatea instituția;
3. Analiza SWOT pentru Clubul Sportiv Minaur Baia Mare;
B. Analiza activității instituției
1. Organizarea și funcționarea instituției;
2. Resursele economice, inclusiv analiza structurii veniturilor și a cheltuielilor;
3. Resursele umane;
4. Baza materială;
5. Rezultatele obținute;

C.Obiective generale și specifice asumate de către candidat;
D. Măsuri și acțiuni propuse pentru atingerea obiectivelor;
E. Măsuri și acțiuni propuse pentru atragerea de venituri din surse, altele decât bugetul local;
F. Proiecția fundamentată a bugetului de venituri și cheltuieli pentru trei ani calendaristici;
G.Considerații finale.
Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv de la data de 15.05.2024 până în data de 28.05.2024, ora 16:00 inclusiv, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativ.

Alte detalii aici.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *