În Baia Mare, lista obiectelor ce urmează să fie restaurate la Muzeul Satului din oraș

4 minutes, 34 seconds Read

Zilele trecute, consilierii județeni maramureșeni au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare amenajări exterioare și peisajere și reorganizare funcțională Muzeul Satului”, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenții DALI.

Obiectele propuse în acest proiect:

• Restaurare obiecte de inventar și introducere în circuitul turistic al muzeului – 12 obiecte de inventar constând în case și instalații tehnice construite cu tehnici populare tradiționale. Lucrările se vor realiza conform recomandărilor și concluziilor date de expertiza tehnică pentru rezistență și stabilitate, expertiza biologică, precum și a studiului geotehnic;
Lista cuprinzând cele 12 obiecte de inventar:

1. Obiect MS-01: Casă Săcel – Țara Maramureșului – începutul sec. al XIX-lea
2. Obiect MS-02: Casă Desești – Țara Maramureșului – începutul sec. al XIX-lea
3. Obiect MS-03: Instalație tehnică – sf. sec. al XIX-lea
4. Obiect MS-04: Instalație tehnică – sf. sec. al XIX-lea
5. Obiect MS-05: Instalație tehnică- Moară– sf. sec. al XIX-lea
6. Obiect MS-06: Instalație tehnică- Moară – sf. sec. al XIX-lea
7. Obiect MS-07: Casă Borșa – Țara Maramureșului – anul 1799
8. Obiect MS-08: Șură Borșa – Țara Maramureșului – sf. sec. al XVIII-lea
9. Obiect MS-09: Casă Tămășești – Ținutul Codrului – anul 1885
10. Obiect MS-10: Găbănaș Tămaia – Ținutul Codrului – anul 1888
11. Obiect MS-11: Fierărie Bogdan-Vodă – Țara Maramureșului – sf. sec. al XIX-lea
12. Obiect MS-12: Casă Cicârlău – Țara Chioarului – anul 1861

• Propunere grupuri sanitare modern adaptate cerințelor contemporane – 1 corp de construcție dotat
cu grupuri sanitare pe sexe și persoane cu dizabilități

• Lucrări de amenajare peisageră pentru înfrumusețare amplasament – Amenajări peisagere constând în plantații de arbori, arbuști, ierburi perene și ierburi decorative

Se propune plantarea unei varietăți de specii de arbori, arbuști și vegetație care sunt
native sau adaptate la condițiile climatice și solului din zonă. Aceasta nu numai că va îmbunătăți estetica amplasamentului, dar și va contribui la crearea unui habitat diversificat pentru fauna locală și la îmbunătățirea calității aerului.

Totodată, în conformitate cu avizele obținute și cu principiile DNSH, se vor identifica și îndepărta speciile de plante bolnave sau cele care pot reprezenta un risc pentru ecosistemul local. Această măsură asigură protejarea și consolidarea sănătății vegetației existente și prevenirea răspândirii bolilor.

Amenajările peisagistice vor include, de asemenea, crearea de alei pietonale, zone de relaxare și spații
verzi, toate concepute într-o manieră care să se integreze armonios cu elementele naturale și culturale existente. Prin aceste intervenții, se urmărește crearea unui mediu plăcut, atrăgător și educativ pentru vizitatori, fără a compromite sau altera valorile intrinseci ale muzeului.

• Modernizare alei pietonale existente – Refacerea straturilor aleilor pietonale

Modernizarea aleilor existente va fi realizată astfel încât să asigure o permeabilitate optimă, evitând astfel acumularea apei și potențialele daune la structura aleilor și la mediul înconjurător.

Materialele utilizate vor fi durabile și ecologice, reducând impactul asupra mediului. Iluminarea traseelor va fi realizată într-un mod eficient din punct de vedere energetic și va fi proiectată astfel încât să nu perturbe fauna locală sau să polueze cerul nocturn.

Pupitrele descriptive vor fi amplasate strategic pentru a oferi vizitatorilor informații valoroase despre
gospodării și patrimoniul cultural, fără a obstrucționa sau a prejudicia peisajul.

Plantațiile propuse vor fi realizate cu specii native sau adaptate la condițiile locale, contribuind astfel la biodiversitate și la crearea unui mediu estetic plăcut. Se va acorda o atenție specială selecției speciilor pentru a evita introducerea unor specii invazive.

Extinderea rețelei de hidranți și reparațiile aleilor și rigolelor pentru scurgerea apelor meteorice vor fi realizate în conformitate cu cele mai bune practici, asigurându-se că nu există impacte negative asupra solului sau a apei subterane. În plus, se va acorda o atenție specială asigurării accesului pentru persoanele cu dizabilități, prin crearea unor alei cu finisaj uniform și fără obstacole, respectând astfel principiile de incluziune și accesibilitate.

• Stabilizare versant și construire amfiteatru în aer liber – Amenajări peisajere și sistematizări verticale
pentru crearea unui amfiteatru în aer liber

Stabilizarea versantului: Una dintre prioritățile principale este asigurarea siguranței și protecției amplasamentului prin stabilizarea versantului existent. Acest demers va contribui la prevenirea riscurilor de alunecări de teren și va crea un mediu stabil și sigur pentru vizitatori, personalul muzeului și obiectele expuse. Stabilizarea versantului reprezintă o măsură esențială pentru conservarea patrimoniului și protejarea infrastructurii muzeului.

Construirea unui amfiteatru în aer liber: Prin realizarea unui amfiteatru modern și funcțional în cadrul muzeului, se va crea un spațiu dedicat pentru organizarea de evenimente culturale, spectacole, concerte sau alte activități artistice. Amfiteatrul va oferi o platformă adecvată pentru promovarea culturii și tradițiilor locale, aducând un plus de diversitate și atractivitate în cadrul muzeului. Acest spațiu va facilita interacțiunea dintre vizitatori și artiști, oferind o experiență autentică și memorabilă.

Prin realizarea acestor obiective, se va transforma Muzeul Satului din Baia Mare într-un loc atractiv, funcțional și modern. Vizitatorii vor beneficia de un mediu sigur și plăcut pentru explorarea muzeului și participarea la evenimentele culturale organizate în amfiteatru. În același timp, muzeul va deveni un centru cultural vibrant și dinamic, care va promova patrimoniul local și va contribui la dezvoltarea comunității.

Valoarea totală a investiției se ridică la suma de 12.864.035,45 lei (cu TVA).

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *