Se scumpesc biletele și abonamentele pentru transport în comun

2 minutes, 16 seconds Read

Primăria Baia Mare a anunțat că a inițiat procedura de transparență decizională pentru elaborarea proiectului de hotărâre intitulat „Privind modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local 467/2019 referitoare la mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ‘Zona Metropolitană Baia Mare’ pentru a încheia în numele și în beneficiul Municipiului Baia Mare un contract de delegare a gestionării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu modificările și completările ulterioare”.

„Tariful abonamentului valabil pe toate liniile o luna variaza intre 70 lei si 150 lei, tariful practicat în municipiul Baia Mare fiind cel mai mic comparativ cu celelalte societăți de transport din țară. La bilet tariful variază între 1,8 lei și 4 lei, tariful la biletul valabil 60 de minute în Baia Mare fiind de 3 lei. Cu toate că are cele mai mici tarife din țară, comparativ cu ceilalți operatori de transport, S.C. Urbis
S.A. beneficiază de un grad de subvenționare mult mai redus.

În cursul anului 2023 s-au înregistrat creșteri semnificative la unele elemente de cheltuieli față de anul 2022, respectiv costul pieselor de schimb a crescut cu 28%, atât ca urmare a creșterii prețurilor cât și ca urmare a creșterii consumului, creștere cauzată de imbătrânirea avansată a mijloacelor de transport, costurile cu anvelopele au crescut cu 7,4 procente, cheltuielile cu reparațiile efectuate de terți au crescut cu 20,98%, in special din cauza necesității efectuării reparațiilor cutiilor de viteză automate ale autobuzelor Solaris, prețul asigurărilor R.C.A. a crescut cu 21,93%,  salariul minim brut garantat in plată a crescut incepand in cursul anului 2023 29%, de la 2.550 lei la 3.300, in doua etape.

În vederea optimizarii activitatii de transport si tinand cont de cresterea elementelor de cheltuieli precum si de necesitatea reducerii compensatiei solicitate de la bugetul Municipiului Baia Mare propunem stabilirea unor noi tarife la transportul public local in Municipiul Baia Mare”, se arată în nota de fundamentare la acest proiect de lege.

Așadar, un bilet pe raza municipiului cu valabilitate de o zi ar urma să fie de 10 lei, bilet suprataxă – 50 lei, abonament Baia Mare pentru o lună ar fi 90 de lei, iar un abonament unic pentru Baia Mare valabil tot anul ar urma să coste 750 lei. Tot prin acest proiect se propune ca „Amendă de la 100 lei la 500 lei pentru persoanele fizice care călătoresc cu mijloacele de transport public de persoane fără titlu de călătorie valabil sau refuză să prezinte organelor de control titlul respectiv de călătorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport, conform prevederilor Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și
completările ulterioare”.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *