S-a lansat programul de finanțare „Protecția monumentelor istorice de pe raza județului”

1 minute, 13 seconds Read

Consiliul Județean Maramureș încurajează beneficiarii eligibili care îndeplinesc criteriile stabilite de H.G. nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, sau autoritățile administrației publice locale, contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de restaurare, conservare, intervenție sau protejare asupra monumentelor istorice, să depună cereri de finanțare în acest scop conform H.C.J M.M. nr. 163/2024, care a aprobat Programul de finanțare ”Protecția monumentelor istorice de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”.

Conform acestui program, sunt considerate cheltuieli eligibile pentru monumentele istorice din grupa A și grupa B următoarele tipuri de cheltuieli: lucrările de intervenție asupra monumentelor istorice din grupa B și lucrările de protejare a monumentelor istorice din grupa A, pentru care există autorizație de construire valabilă sau care sunt conforme prevederilor art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și serviciile de elaborare a documentațiilor tehnice.

Data limită pentru depunerea cererilor este 28 iunie 2024, ora 14:00, iar cererile trebuie trimise la adresa Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 46, Județul Maramureș – Registratura Consiliului Județean Maramureș.

Toată documentația necesară pentru obținerea finanțării este disponibilă pe site-ul instituției: www.cjmaramures.ro, în secțiunea activitate / ghiduri de finanțare / Program de finanțare ”Protecția monumentelor istorice, de pe raza administrativ – teritorială a județului Maramureș”.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *