Consilierii Județeni Aprobă Proiectul de Reabilitare a Palatului Administrativ

1 minute, 25 seconds Read

Consilierii județeni au luat decizia de a aproba proiectul intitulat „Reabilitare Palat Administrativ”, care vizează reabilitarea clădirii administrative în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027. Această inițiativă are ca obiectiv prioritizarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu accent pe clădirile publice, inclusiv cele de patrimoniu.

Valoarea totală a proiectului se ridică la impresionanta sumă de 171.062.206,87 lei, inclusiv TVA. Proiectul are ca scop modernizarea și optimizarea energetica a clădirii Palatului Administrativ, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului și creșterea eficienței energetice.

În cadrul acestui proiect, Județul Maramureș își asumă o contribuție financiară considerabilă. Aceasta constă în suma de 71.786.206,87 lei, inclusiv TVA, care acoperă cheltuielile neeligibile ale proiectului în valoare de 67.992.436,95 lei, inclusiv TVA, precum și o contribuție de 3,68% din valoarea eligibilă a proiectului, adică 3.793.769,92 lei, inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea necesară pentru implementarea proiectului.

Eventualele cheltuieli conexe care pot apărea în timpul implementării proiectului vor fi suportate de bugetul propriu al județului Maramureș. Totodată, resursele financiare necesare pentru implementarea proiectului vor fi asigurate pentru a facilita rambursarea și decontarea ulterioară a cheltuielilor din fonduri structurale.

Pe întreaga durată de funcționare și întreținere a proiectului, Județul Maramureș va asigura resursele financiare necesare pentru a asigura funcționarea optimă, întreținerea și serviciile asociate ale clădirii reabilitate.

Această inițiativă reprezintă un pas important către modernizarea infrastructurii administrative și îmbunătățirea eficienței energetice în județul Maramureș. Prin utilizarea resurselor financiare corespunzătoare și implementarea optimă a proiectului, se poate anticipa o contribuție semnificativă la sustenabilitatea mediului și la îmbunătățirea calității vieții în zonă.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *