Baia Mare, Dezbatere publică despre locuințele sociale din oraș

1 minute, 58 seconds Read

Primăria Baia Mare a propus spre dezbatere publică un proiect de hotărâre referitor la locuințele sociale din municipiu. Este cunoscut faptul că consiliul local are statutul de proprietar al locuințelor sociale, iar relația sa cu beneficiarii acestei măsuri este definită în termeni de proprietar – chiriaș, conform normelor generale ale dreptului civil.

„Locuințele sociale de pe raza Municipiului Baia Mare se află în proprietatea municipiului și în administrarea Direcţiei de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Baia Mare. Luând în considerare faptul că actuala Procedură de administrare a locuinţelor sociale din Municipiul Baia Mare a fost aprobată acum 7 ani prin HCL 415/2016, ținând cont de faptul că două din cele cinci blocuri de locuinţe sociale aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare şi administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială, respectiv blocul de locuinţe sociale situat pe strada Luminişului nr. 13 si 13A şi blocul de locuinţe sociale situat pe str. Horea 46A, fac obiectul proiectelor de reabilitare finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, având în vedere faptul că reabilitarea blocului situat pe str. Luminişului nr. 13 şi 13A este aproape finalizată, iar la cel de pe Horea 46A lucrările sunt în derulare,
pe cale de consecinţă cele două blocuri urmează să fie date în folosinţă într-un timp destul de scurt, motiv pentru care considerăm că se impune aprobarea unui nou regulament de administrare, repartizare și închiriere a locuințelor sociale şi de necesitate din domeniului public al Municipiului Baia Mare şi administrarea Direcţiei de Asistenţă Socială.

Astfel, prin noul regulament, urmărim modalităţi mai eficiente de administrare a locuinţelor sociale, prin introducerea de noi condiţii şi obligaţii pentru locatarii unei locuinţe sociale, în vederea unei mai bune întreţineri a acestor imobile. Cererile neactualizate de către solicitanţi pânã la sfârşitul anului 2023, nu vor fi incluse in lista de prioritati care va fi supusa aprobãrii Consiliului Local la începutul anului 2024”, precizează Primăria Baia Mare.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *