Modernizare Feroviară în Maramureș: Reabilitarea a 7 Treceri la Nivel cu Calea Ferată pe lista Guvernului

1 minute, 39 seconds Read

Guvernul României are pe agendă un proiect de Hotărâre de Guvern ce vizează modernizarea infrastructurii feroviare în Sucursala Regională Căi Ferate Cluj. Prin această inițiativă, sunt propuse reabilitarea și modernizarea a nu mai puțin de 7 treceri la nivel cu calea ferată din județul Maramureș.

Proiectul de Hotărâre de Guvern reprezintă un pas important în îmbunătățirea siguranței și eficienței circulației atât rutiere, cât și feroviare în zonă. Reabilitarea trecerilor la nivel este esențială pentru a asigura fluxul continuu de trafic, dar și pentru a reduce riscurile și incidentele care pot să apară în aceste puncte critice.

Obiectivul de investiții, denumit „Modernizarea Trecerilor la Nivel cu Calea Ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj,” a primit aprobarea pentru indicatorii tehnico-economici necesari. Proiectul vizează modernizarea a nu mai puțin de 7 treceri la nivel cu calea ferată din Maramureș, un pas important pentru creșterea siguranței și fluidității traficului în regiune.

Finanțarea acestui proiect ambițios va proveni din diverse surse, inclusiv din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Transport 2021-2027, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din veniturile proprii ale Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” SA și din alte surse legal constituite.

Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA, se ridică la 111.957 mii lei. Lucrările de modernizare se estimează a fi finalizate într-un interval de 6 luni, îmbunătățind astfel infrastructura rutieră și feroviară în Maramureș.

Această inițiativă vine ca un răspuns la nevoia de a optimiza siguranța circulației, reducând riscul de accidente în zonele cu treceri la nivel. Prin implementarea de echipamente de semnalizare și control moderne, durata de execuție scurtă și efortul concentrat asupra modernizării infrastructurii feroviare, acest proiect de investiții este esențial pentru îmbunătățirea calității vieții și a mobilității cetățenilor din Maramureș.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *