În Borșa, se organizează concurs pentru postul de manager al Spitalului de Recuperare

2 minutes, 15 seconds Read

Consiliul de Administrație al Spitalului de Recuperare Borșa organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager spital.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, str. Floare de Colţ nr. 1, în perioada 12 septembrie – 3 noiembrie, desfăşurându-se în două etape:

1. Etapa de verficare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc pe data de 19.10.2023 – etapă eliminatorie.

2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management care se va desfăşura la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, pe baza temelor – cadru, la data de 30.10.2023, ora 11,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

Data publicării anunţului de concurs – 12.09.2023

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs – 16.10.2023 ora 14,00

Data verificării dosarelor candidaţilor – 19.10.2023

Data afişării rezultatului selecţiei de dosare – 19.10.2023, ora 14,00

Data limită de depunere a contestaţiilor privind
rezultatul verificării dosarelor – 20.10.2023,ora 14,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind verificarea dosarelor – 23.10.2023, ora 14,00

Publicarea proiectelor de management – 24.10.2023

Data susţinerii publice a proiectului de management – 30.10.2023, ora 11,00

Afişare rezultat proba de susţinere a proiectului de management – 31.10.1023, ora 14,00

Data- limită de depunere a contestaţiilor privind rezultatul probei de susţinere a proiectului de management – 01.11.2023, ora 14,00

Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba de susţinere a proiectului de management – 03.11.2023, ora 14,00

Data afişării rezultatelor finale ale concursului – 03.11.2023, ora 15,00

La concurs pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licenţă sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, ştiinţe juridice sau ştiinţe economice;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Recuperare Borşa, str.Floare de Colţ nr. 1, la Biroul R.U.N.O.S., până la data de 16.10.2023, ora 14.00; se va intocmi opisul documentelor cuprinse in dosar si se va specifica numărul total de pagini depuse.

Similar Posts

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *